Pod pojmem „druhý genom“ genetici myslí genovou výbavu mikrobiomu. Jen oni dokážou případné změny v zastoupení mikroorganismů podobajících se jako vejce vejci zaznamenat a tím také předpovědět případnou změnu funkce tohoto našeho „externího orgánu“ a signalizovat předzvěst počínající choroby. (Kredit: Weizmann Institute)