Závislost toku pozitronů (červená křivka) a elektronů (modrá) na jejich energii. Pozor, tok částic je vynásoben třetí mocninou energie. Pro energie větší než 8 GeV tak počet elektronů klesá o trochu rychleji než s třetí mocninou energie a počet pozitronů pak zhruba s třetí mocninou energie a pro energie větší než 30 GeV dokonce pomaleji.