Stejná spektra, tentokrát zobrazena do dvou obrázků (a – elektrony, b – pozitrony) a společně s daty z předchozích experimentů. Je vidět, že výsledky měření spektrometru AMS jsou řádově přesnější než předchozí data. Druhá nejkvalitnější data jsou z evropského spektrometru PAMELA, který je umístěn na satelitu DK1 a první spolehlivě prokázal, že existuje problém s přebytkem pozitronů s vysokými energiemi v kosmickém záření.