Závislost podílu počtu pozitronů vůči sumě elektronů a pozitronů v oblasti energií mezi 1 až 35 GeV. Závislost je zobrazena v lineárním měřítku. Červeně jsou vyznačena nejnovější data z AMS, zelená křivka ukazuje průběh pro klasické zdroje z kosmického záření.