Průběh podílu pozitronů, tentokrát pro energie elektronů a pozitronů přesahující 35 GeV. V grafu jsou i vyznačeny výsledky předchozích experimentů. I z tohoto grafu je vidět kvalitativní skok, který AMS spektrometr umožnil.