Závislost podílu pozitronů ve spektru elektronů a pozitronů je tentokrát zobrazeno v logaritmickém měřítku. Horní graf ukazuje, jaká je směrnice závislosti. V případě kladné směrnice máme rostoucí závislost, v případě záporné směrnice je závislost klesající. Je-li nula, křivka se z energií nemění.