Vysvětlení tvaru závislosti podílu pozitronů v kosmickém záření na energii v případě interpretace přebytku pomocí částic z anihilace temné hmoty. Zelená křivka ukazuje podíl z klasických zdrojů z interakce kosmického záření. Na něm sedí vliv částic temné hmoty pro případy různých hmotností částic temné hmoty (červené křivky).