GRAF 2. Počet požárů v 80. letech poklesl (červeně). Spálené území se ale po roce 2000 více jak zdvojnásobilo (zeleně). Požárů je méně, zato jsou větší. Zdroj: www c3headlines.com http://www.c3headlines.com/2013/12/those-stubborn-facts-number-of-2013-us-forest-fires-60-less-than-30-year-average.html