Nitrodeložní tělíska mohou být některým ženám ku škodě o níž ještě před týdnem neměl kromě autorů studie, nikdo ani tušení.