Nitroděložní tělísko proti početí není výdobytkem moderní medicíny. Znali ho již Staří Egypťané. Ženy v zemi Kemet si do dělohy zaváděly oblé kamínky, nebo kuličky z vosku. Řekové to o něco později ještě vylepšili. Oni byli těmi, co přípravkům dali tvar spirály. Oblíbeným materiálem k jejich výrobě tehdy byla slonovina. (Kredit Wikipedia)