Přehled počtu spouštěných (Startup) a odstavených (Shutdown) bloků v jednotlivých letech (zdroj WNISR).