Staveniště třetího bloku jaderné elektrárny Famanville (zdroj EDF).