Rozestavěné bloky 3 a 4 elektrárny Cernavoda v Rumunsku (zdroj Nuclearelectrica).