Lapač aktivní zóny pro druhý blok elektrárny Ostrovets v Bělorusku (zdroj Rosatom).