Zavážení paliva do reaktoru Fangjiashan 1 (zdroj CNNC).