Zavážení paliva u bloku Shin Wolsong 2 (zdroj KHNP).