Vztah mezi seudogapem a supravodivostí za vysokých teplot není úplně jednoduchý. Kredit: SLAC.