Porovnání fosilií starých 2,3 miliardy let, 1,8 miliardy let a současných bakterií. Kredit: UCLA Center for the Study of Evolution and the Origin of Life.