Obrázok kultivačného zariadenia iChip. (Kredit: D. Nichols, et.al., Appl Environ Microbiol., doi: 10.1128/AEM.01754-09 , US National Library of Medicine