Mrtvé hlodavce je možné občas spatřit na trhu, kam je nosí lovci. Jsou určeni k snědku. (Foto: Peter Clyne)