Ilustrace ukazuje, jak by vypadalo, „hejno“ minisond při průzkumu povrchu Marsu. Credit: Illustration courtesy / Stephen Dubowsky