Tento znak pro oko použitý na želvích krunýřích je starý 8500 let. Téměř shodný znak se začal znovu používat až po 5000 letech.