Divotvorná měňavka Paulinella chromatophora v celé své kráse. Zezelenala fylogeneticky nedávno.