Nerovné dělení proteinu NUMB Modrou barvou jsou označena jádra nově vznikajících buněk, červená ukazuje protein, který se rozděluje symetricky u kmenových i normálních buněk, NUMB je obarven nazeleno.