Předávání nesmrtelné DNA V první fázi experimentu vědci označili červeně DNA mateřské satelitní buňky, v dalších fázích značili nově vznikající DNA zeleně. Levá část obrázku ukazuje běžnou situaci, kdy se DNA řetězce rozdělují do dceřinných buněk náhodně. V pravé části schématu vidíme, že se chromozomy s červeným vláknem drží při sobě.