Společná segregace NUMB a nesmrtelné DNA Černobílý obrázek ukazuje dělící se buňku. Pohled fluorescenčním mikroskopem odhaluje, že horní buňka bude pokračovat jako kmenová, zatímco dolní buňka se vydá na cestu specializace.