Průřezy mozkem myší, které mají metodami genového inženýrství zajištěnu v těle produkci hovězího prionového proteinu a jsou tak modelem pro vznik BSE. Na obrázcích A a B je patrné hromadění prionů v mozcích myší infikovaných hovězími priony typu H. Obrázek C ukazuje uložení prionů v mozku myší nakažených „klasickým“ hovězím prionem typu L.