Kmenové buňky z kostní dřeně stočené v centrifuze na dno zkumavek samy utvoří během několika hodin hroudy, přidáním dobře vyváženého diferenciačního media je můžeme během cca tří týdnů přeměnit na chrupavkové.