Jeffrey D. Karron, University of Wisconsin-Milwaukee, USA: Některé invazní druhy rostlin tak neodolatelně lákají čmeláky, že opylení domácích druhů je vážně narušeno“