Mesoangioblasty. Podoba pěstovaných mesoanigobalstů ve světelném mikroskopu je ukázána na obr a a d. Části b a c dokladují růstovou křivku a normální karyotyp těchto buněk. Písmena e až f´´ označují kmenové buňky, které se protahují a splývají v primitivní svalová vlákna.