Svaly léčených psů. Červenou barvou je označen dystrofin, zeleně laminin na membránách, modrá jsou jádra buněk. V řadě a jsou řezy svalovou tkání psa jménem Ucal, který byl léčený vlastními mesangioblasty, zatímco Valgus (b) a Varus (c) dostali mesangioblasty zdravých dárců.