Muzejní sbírky jsou „spalovny“ DNA. Teplota ve sbírkách je příliš vysoká, než aby to molekuly DNA přežily.