Větvení krevních cév je obdobné jak u kostní tkáně Tyranosaura rex (A), tak u pštrosa (B)