Grafické zpracování trosek - pozůstatky lidské činnosti obíhající na nízké oběžné dráze kolem Země. Zpracovala: NASA.