Dopad 50km asteroidu by velmi efektivně sterilizoval celou planetu. Kredit – Don Davis, NASA