Hormonální přeměna vodního živočicha (nahoře) v suchozemského (dole).