Spisy Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně.