Uzavřené okruhy s určitým rytmem. Paměť pro psaní věty BÁBA BACÁ je rozvedena do dalších detailů, které zde nebudou kvůli jejich rozsáhlosti uvedeny