Mechanismus zapojení kruhových sloupců s mřížkou. Zapojení písmenové. Vrstvy kreslíme jen schemticky. Je takové, že ze kteréhokoliv čtverečku (čtvereček je totéž jako neuronové pole) ve vstupní mřížce zastupujícího větší uzavřený okruh mohou dojíti vzruchy do každého kruhového sloupce. Na schematickém zapojení je čtvereček spojen se sloupcem jen jednou drahou. Každý neuron však potřebuje aspoň 100 větví pro každý sloupec.“ (str. 138).