Lipidi archeí není snadné přehlédnout. Narozdíl od bakterií i eukaryot mají éterovou vazbu a izoprenoidové řetězce.