Fylogeneze archeí z roku 2005. Šíře trojúhleníků zobrazuje předpokládanou diverzitu, kultivovat umíme jen ty černě vybarvené.