Žlutě řez neuronem z oblasti striatum, oranžově shluk špatného Huntingtinu uvnitř neuronu, modře další neurony v oblasti.