Vztahy savců podle analýzy inzercí retrotranspozonů (Nishihara et al. 2006). Kredit: PNAS.