Sauropodní býložravec se adaptoval na spásání nízké vegetace.