Nigersaurus taqueti byl ve srovnání se svými velkými příbuznými jen čtvrtinový. Další obrázky.