Monarch stěhovaný se stal objektem jedné studie, která hodnotila vliv Bt-kukuřice na necílové druhy motýlů. Ačkoli laboratorní testy naznačovaly, že Bt-plodiny mohou mít na populaci negativní dopad, následná sledování z volné přírody tento předpoklad vyvrátila.