Chvostoskok Ptenothrix renateae. Chvostoskoci patří k významným představitelům půdních živočichů. Součástí sledování ekologických efektů pěstování Bt-plodin je proto i hodnocení dopadů na chvostoskoky.