Polní pokusy university v Miláně s Bt-kukuřicí odolnou k zavíječi kukuřičnému, které proběhly v Lombardii v roce 2005. Vlevo je porost konvenční kukuřice, vpravo pak porost Bt-kukuřice. Rozdíl v kvalitě porostu je patrný na první pohled a odráží míru napadení kukuřice zavíječem. Zatímco v konvenčním porostu bylo na jedné rostlině v průměru 29 housenek zavíječe, z toho třetina v klasu, na Bt-kukuřici nebyl výskyt housenek zaznamenán. Rozdíl ve výnosu činil až 43% ve prospěch Bt-kukuřice. V Itálii je pěstování Bt-kukuřice zakázáno a podle ekonomických analýz mohou tamější zemědělci ročně ztrácet škodami vyvolanými zavíječem až miliardu eur. Alarmující byl rozdíl v obsahu karcinogenních mykotoxinů fumonisinů. Konvenční kukuřice poškozená zavíječem byla mnohem více napadena plísněmi rodu Fusarium a obsahovala více než 6000 miligramů fumonisinů na kg sušiny. Obsah fumonisinů v Bt-kukuřici byl 130krát nižší. Italská vláda výsledky těchto pokusů před laickou i odbornou veřejností zatajila