V české republice se včera prokázal dvacátý případ BSE u skotu. Celkem bylo u nás od roku 2001 preventivně utraceno 3500 krav (vrstevnic) u nichž vzniklo podezření, že se také mohly BSE nakazit. Nákaza však unich prokázána nebyla. Pokud bychom měli k dispozici test, který dokáže určit nemocné zvíře ze vzorku krve, mohla by tato zvířata zůstat na živu.