Ztenčování a úbytek Antarktických ledovců byl přičítán hlavně teplejšímu moři, v kteréms e z okraje ledovcové masy rychleji odlamují jednotlivé ledovce.